Humanist-overblikket

Kend din humanist

Alle humanistiske studerende er kompetente inden for: kommunikation, analyse, formidling, undervisning, kultur- og målgruppeforståelse. Humanister kendetegnes derudover især ved at være i stand til at kortlægge og afkode værdier på tværs af kontekster. Med en holistisk tilgang til problemstillinger formår de at skabe en nuanceret forståelse af komplekse fænomener med menneskets rolle og virke som omdrejningspunkt.

Selvom de humanistiske fagligheder har meget til fælles, så spænder de studerendes kompetencer bredt med mange specialiseringer. Derfor har vores samarbejdspartner Arts Karriere lavet en oversigt over de forskellige grupper af humaniorastuderende på fakultetet Arts ved Aarhus Universitet. Kig nedenfor.

Humanist-overblikket

Her får du et mere konkret billede af, hvor og hvordan de enkelte humanistiske fagligheder er særligt dygtige til at bringe deres kompetencer i spil. Mange studerende krydser deres hovedfag med et sidefag eller en anden kandidatuddannelse. De er derfor i stand til at trække på viden, teori og metode fra flere fagområder.

null

KUNST, MUSIK OG DESIGN

Disse kandidater er særligt dygtige til at udvikle koncepter, forskellige former for formidling, samt løse problemstillinger indenfor det kulturelle, musiske, æstetiske og kunstneriske felt. De er kompetente i forståelse af forskellige målgrupper og til at tilpasse formidlingen til disse.

null

MEDIER, KOMMUNIKATION OG IT

Disse kandidater er særligt dygtige til at forstå, arbejde med og udvikle samspillet ml. medier, IT, mennesker og organisationer. De kan anvende deres kompetencer i en bred vifte af strategiske og indholdsproducerende kommunikationsopgaver, fx planlægning af medier og kampagner, konceptudvikling, interaktionsdesign, usability og udvikling af digitale designløsninger.

null

SPROG, KULTUR OG HISTORIE

Disse kandidater er særligt kompetente i forståelsen og analysen af kulturer, samfund og sprog. De er specialister i deres valgte sprogområde og kan begå sig fejlfrit i dette. De kan bl.a. bruge deres kompetencer indenfor interkulturel kommunikation, marketing, salg, tolkearbejde og eksport samt internationalt arbejde.

null

PÆDAGOGISKE UDDANNELSER

Disse kandidater er særligt specialiserede indenfor uddannelses- og læringsområdet. Med deres kompetencer kan de bl.a. arbejde med planlægnings-, udviklings-, og evalueringsaktiviteter inden for det pædagogiske felt og uddannelse bredt set, HR og kompetenceudvikling, integration og konsulentvirksomhed.

null

OMRÅDESTUDIER

Disse kandidater har en omfattende viden om samt evne til at analysere forskellige kulturelle og samfundsmæssige forhold. De kan navigere naturligt indenfor deres valgte område, både sprogligt og kulturelt, i forhold til opgaver bl.a. inden for sprog, tværkulturelt samarbejde og forretning samt kulturforståelse.

null

KULTUR OG SAMFUND

Denne gruppe favner en bred vifte af studieretninger, som har særligt specialiserede kompetencer inden for det teologiske, filosofiske, historiske, antropologiske og arkæologiske område. Disse kandidater har en omfattende viden om samt evne til at analysere og udvikle projekter inden for deres fagfelt.

null