Humanist-overblikket

Kend din humanist

Alle humanister er kompetente inden for: Kommunikation, analyse, formidling, undervisning, kultur- og målgruppeforståelse. Humanister kendetegnes desuden ved at være i stand til at kortlægge og afkode værdier på tværs af kontekster. Med deres særlig humanistiske tilgang til problemstillinger formår de at skabe en nuanceret forståelse af komplekse fænomener med menneskets rolle og virke som omdrejningspunkt.

Selvom de humanistiske fagligheder har meget til fælles, så spænder de humanistiske kompetencer bredt med mange specialiseringer. Mange studerende krydser deres hovedfag med et sidefag eller en anden kandidatuddannelse. De er derfor i stand til at trække på viden, teori og metode fra flere fagområder.

Der findes der en række forskellige fagområder, som humanister beskæftiger sig med på arbejdsmarkedet. Du får her et overblik over nogle af hovedområderne: 

null

BÆREDYGTIGHED, GRØN OMSTILLING OG SOCIAL ANSVARLIGHED

Humanister fra de forskellige kandidater er skarpe og fagligt klædt på, når handler om at forholde sig til globale udfordringer og fokusområder relateret til bæredygtighed. Kandidater i eksempelvis Human Security og Antropologi har en dybdegående kulturforståelse, som gør dem i stand til at analysere og intervenere i komplekse netværk af sammenflettede sociale, miljømæssige, økonomiske og politiske faktorer. Det betyder, at de kan bidrage i forhold til virksomheders og organisationers arbejde med bæredygtighed, CSR eller FN’s verdensmål. 

null

IT OG DIGITALISERING

Kandidater fra eksempelvis Informationsvidenskab, Medievidenskab eller Digital Design er særligt dygtige til at forstå, arbejde med og udvikle samspillet mellem IT, medier, mennesker og organisationer. De kan anvende deres kompetencer i en bred vifte af opgaver, fx udvikling af digitale designkoncepter og IT-løsninger, strategisk formidling på og brug af medier og markedsføring. 

null

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING

Kandidater fra eksempelvis Journalistik, Retorik, Lingvistik og Nordisk Sprog og Litteratur er særligt dygtige til at formidle skarpe budskaber med bestemte målgrupper in mente. De har solid sprog- og medieforståelse og kan bruge sproget og medierne på kreativ og strategisk vis. På arbejdsmarkedet arbejder de bl.a. som kommunikations– eller informationsmedarbejdere, redaktører, sprogkonsulenter eller udviklere af sprogsoftware. 

 

null

KUNST, KULTUR OG OPLEVELSER

Kandidater fra eksempelvis Kunsthistorie, Dramaturgi, Musik, Æstetik og Kultur eller Oplevelsesøkonomi er særligt dygtige til at formidle, udvikle koncepter og løse problemstillinger inden for det kulturelle felt. De har kulturanalytisk faglighed og er kompetente i forståelse af forskellige målgrupper og til at tilpasse koncepter og formidling af disse til målgrupperne. Humanister med en sådan baggrund kan fx være at finde på kulturinstitutioner, reklamebureauer eller i forskellige afdelinger i kommunerne. 

null

LÆRING, UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

Kandidater fra eksempelvis Uddannelsesvidenskab, Pædagogisk Sociologi og Pædagogisk Filosofi er særligt specialiserede indenfor uddannelses- og læringsområdet. Med deres kompetencer kan de bl.a. arbejde med planlægnings-, udviklings-, og evalueringsaktiviteter inden for det pædagogiske felt og uddannelse bredt set, HR og kompetenceudvikling, integration og konsulentvirksomhed.

null

SPROG- OG KULTURFORSTÅELSE

Kandidater fra eksempelvis Globale Områdestudier, Indien- og Sydøstasienstudier eller Brasilianske studier er særligt kompetente i forståelsen og analysen af kulturer, samfund og sprog. De er specialister i deres valgte sprogområde og kan begå sig i dette. De kan bl.a. bruge deres kompetencer indenfor interkulturel kommunikation, marketing, salg, tolkearbejde og eksport samt internationalt arbejde.

null

SAMFUND OG HISTORIE

Kandidater fra en bred vifte af studieretninger, eksempelvis teologi, filosofi, historie, samfundsfag, antropologi og arkæologi har en omfattende viden om samt evne til at analysere og udvikle projekter inden for deres fagfelt. Udover undervisning som karrierevej, finder disse kandidater jobs inden for det administrative område i stat og kommune, ved danske myndigheder eller i informations- og konsulentbranchen.

null