Om foreningen

Hvad er HIE?

Humanister

Vi er et initiativ fra humanister til humanister. Vi tager udgangspunkt i humaniorastuderendes ønsker, behov og udfordringer. Vi styrker humanisters position i erhvervslivet ved at give dem mulighed for at udforske og udfordre humanistiske kompetencer under uddannelsen.

i

Vi bygger bro mellem humanister og erhvervslivet ved at skabe events, workshops og projektsamarbejder, hvor studerende, virksomheder, kommuner, kulturinstitutioner mv. kan mødes, afprøve hinanden, opbygge relationer og danne netværk.

Erhvervslivet

Vi forstår erhvervsliv som alle aftagere af humanistiske studerende. Vi ønsker at udvide deres kendskab til og viden om de humanistiske fagligheder, så de i højere grad kigger humanisternes vej, når der skal rekrutteres nye medarbejdere.

Hvorfor HIE?

Vi tror på, at der er behov for at skabe kontaktflader, hvor humaniorastuderende og erhvervslivet kan mødes og prøve hinanden af, og hvor der hverken findes dårlige spørgsmål eller nulfejlskultur.

Vi lytter til og baserer vores aktiviteter på forslag, idéer og behov fra medstuderende samt tendenser i samfundet. Vi ligger på grænsen mellem universitetet og erhvervslivet, og dem vi arbejder sammen med er ikke blot virksomheder i det private erhvervsliv, men også foreninger, kommuner og kulturinstitutioner mv.

Vi mener, at det er utrolig værdifuldt at få lov til at slippe sine kompetencer løs i eksperimenterende rum undervejs i sit studie, så man kan inddrage hands-on erfaringer i sin læringsproces på universitetet, få ny inspiration til at udvikle sin faglighed og opnå en dybere følelse af meningsfuldhed med sin uddannelse.

Derfor driver vi foreningen Humanister i Erhvervslivet, da vi selv er humaniorastuderende og kan mærke vigtigheden af at føle sig tryg i sin faglighed og vide, at man som humanist kan skabe værdi.

Mission og vision

Vores mission

Vi bygger bro mellem humanister og erhvervslivet gennem fagligt udviklende workshops og projektsamarbejder, der vækker interesse for humanistiske kompetencer og afmystificerer dem for erhvervslivet såvel som humaniorastuderende selv.

Vores vision

HIE skal nedbryde barrierer og skabe gensidig nysgerrighed mellem humanister og erhvervslivet, så de søger mod, udfordrer og udvikler hinanden.

Historien bag foreningen

Humanister i Erhvervslivet er startet som et initiativ af humanistiske studerende til humanistiske studerende – og det er vi stadig. Foreningen udspringer af projektet Den Gyldne Tropehjelm, der blev startet af Sophie Mirpourian i 2014. Det var tilbud til hendes medstuderende på Antropologi, Aarhus Universitet, om at lave et kort feltarbejde i en virksomhed eller organisation uafhængigt af deres universitetsuddannelse.

Hurtigt stod det klart, at det ikke kun var antropologistuderende, der savnede en kobling til erhvervslivet, og dermed var fundamentet for Humanister i Erhvervslivet lagt. Den Gyldne Tropehjelm blev til Smag på Erhvervslivet, og feltarbejdet blev erstattet af projektarbejde med virksomheders aktuelle problemstillinger.

Nu favner vi alle studerende på fakultetet Arts ved Aarhus Universitet. Smag på Erhvervslivet er fortsat vores største initiativ og er med stor succes afviklet i 2015, 2016, 2018 og 2019 (igangværende), og forløbet er i dag krydret med workshops faciliteret af eksterne samarbejdspartnere.

Vi har i dag en stor kontaktflade til de studerende og samarbejder bl.a. med Aarhus Universitet, Arts Karriere, dekanatet på Arts, studievejledningerne, fagforeninger, private virksomheder, offentlige institutioner, andre frivillige foreninger og startups.

HIE er stadig en selvstændig studenterdreven forening, der hverken er direkte forankret på universitetet eller i erhvervslivet – på den måde kan vi arbejde både i studerendes og virksomheders interesse.

null