Om foreningen

Hvad er HIE?

Humanister

Vi er et initiativ fra humanister til humanister. Vi tager udgangspunkt i humaniorastuderendes ønsker, behov og udfordringer. Vi styrker humanisters position i erhvervslivet ved at give dem mulighed for at udforske og udfordre humanistiske kompetencer under uddannelsen.

i

Vi bygger bro mellem humanister og erhvervslivet ved at skabe events, workshops og projektsamarbejder, hvor studerende, virksomheder, kommuner, kulturinstitutioner mv. kan mødes, afprøve hinanden, opbygge relationer og danne netværk.

Erhvervslivet

Vi forstår erhvervsliv som alle aftagere af humanistiske studerende. Vi ønsker at udvide deres kendskab til og viden om de humanistiske fagligheder, så de i højere grad kigger humanisternes vej, når der skal rekrutteres nye medarbejdere.

Hvorfor HIE?

Vi tror på, at der er behov for at skabe kontaktflader, hvor humaniorastuderende og erhvervslivet mødes og gensidigt lærer af hinanden. Vi tror på, at de i fællesskab kan skabe positiv udvikling og tilføre værdi til samfundet.

Vi lytter til og baserer vores aktiviteter på forslag, idéer og behov fra medstuderende samt tendenser i samfundet. Vi ligger i grænsefeltet mellem universitetet og erhvervslivet, og samarbejder ikke blot med private virksomheder og erhvervslivet, men også foreninger, kommuner og kulturinstitutioner mv.

Vi mener, at det er utrolig værdifuldt at få lov til at slippe sine kompetencer løs i eksperimenterende rum undervejs i sit studie, så man kan inddrage hands-on erfaringer i sin læringsproces på universitetet, få ny inspiration til at udvikle sin faglighed og opnå en dybere forståelse for sin uddannelse på en meningsfuld måde. 

Derfor driver vi den uafhængige studenterdrevet forening Humanister i Erhvervslivet, da vi selv er humaniorastuderende og kan mærke vigtigheden i at udforske sin faglighed og vide, at man som humanist kan skabe værdi, og mere specifikt i erhvervslivet. Foreningen er hverken direkte forankret på universitetet eller i erhvervslivet – på den måde kan vi arbejde både i studerendes og virksomheders interesse.

Mission og vision

Vores mission

Vi bygger bro mellem humaniorastuderende fra Aarhus Universitet og erhvervslivet gennem workshops og diverse projekter, så begge parter kan prøve kræfter med hinanden. Ved deltagelse i vores aktiviteter får de studerende redskaber til at kunne begå sig inden for forskellige discipliner i erhvervslivet.

Vores vision

I HIE vil vi nedbryde barrierer og skabe gensidig nysgerrighed mellem humanister og erhvervslivet. Vi sætter fokus på humanistiske kompetencer og afmystificerer dem for både erhvervslivet og for humaniorastuderende. 

Historien bag foreningen

Humanister i Erhvervslivet er startet som et initiativ af humanistiske studerende til humanistiske studerende – og det er vi stadig. Foreningen udspringer af projektet Den Gyldne Tropehjelm, der blev startet af Sophie Mirpourian i 2014. Det var tilbud til hendes medstuderende på Antropologi, Aarhus Universitet, om at lave et kort feltarbejde i en virksomhed eller organisation uafhængigt af deres universitetsuddannelse.

Hurtigt stod det klart, at det ikke kun var antropologistuderende, der savnede en kobling til erhvervslivet, og dermed var fundamentet for Humanister i Erhvervslivet lagt. Den Gyldne Tropehjelm blev til Smag på Erhvervslivet, og feltarbejdet blev erstattet af projektarbejde med virksomheders aktuelle problemstillinger.

Nu favner vi alle studerende på fakultetet Arts ved Aarhus Universitet. Smag på Erhvervslivet er fortsat vores største initiativ og er med stor succes afviklet siden 2015, og forløbet er i dag krydret med workshops faciliteret af eksterne samarbejdspartnere.

Vi har et stort netværk af studerende, og samarbejder bl.a. med Aarhus Universitet, DM, Arts Karriere, dekanatet på Arts, studievejledningerne, private virksomheder, offentlige institutioner, andre frivillige foreninger og startups.

null