HUM-tanken

Hvad er HUM-tanken?

Virksomheder som er medlem i HUM-tanken, er de virksomheder, der deltager eller har deltaget i forløbet Smag på Erhvervslivet. Udover deltagelse i forløbet opnår virksomheder også en række yderligere fordele. Derudover er Ideen bag HUM-tanken at samle virksomheder som samarbejder med HIE, så de sammen kan drage erfaringer med hinanden og HIE om at arbejde med humaniorastuderende.

Hvad er fordelene?

  • Rekrutteringsmuligheder blandt ambitiøse humaniorastuderende.
  • Deling af relevant indhold på vores kanaler.
  • Samarbejde med HIE og andre virksomheder i Smag på Erhvervslivet.

Det praktiske

  • I bliver en del af Smag på Erhvervslivet, som strækker sig fra primo februar til ultimo maj og vil ende ud i et ønsket produkt fra virksomheden, samt en kort pitch fra de studerende til et afsluttende event.
  • I udpeger en primær tovholder, der bliver de studerendes kontaktperson som er tilstede ved åbnings- og afslutningseventet.
  • I støtter HIE med 2500,- kr, der går til HIE’s arbejde, så vi fortsat kan give humaniorastuderende nye entreprenante kompetencer igennem workshops og inspirerende oplægsholdere.

Virksomheder i HUM-tanken

null