Smag på Erhvervslivet

For studerende

Hvad er Smag på Erhvervslivet?

Vores samarbejdsprojekt mellem studerende fra Arts, Aarhus Universitet, og virksomheder fra erhvervslivet. Vi samler nysgerrige humanistiske studerende i teams på tværs af uddannelser og kobler dem med spændende virksomheder, hvorefter de arbejder på en nytænkende løsning af virksomhedens problemstilling.

Målet med Smag på Erhvervslivet (SPE) er, at du som studerende griber chancen for at prøve kræfter med dine kompetencer, gå proaktivt til værks og skabe værdi i en virksomhed. I forløbet får du mulighed for at bevæge dig fra kreativ idé til handling sammen med andre medstuderende fra Arts og din case-virksomhed.

 

Hvad får du ud af at deltage i SPE som studerende?

 • Udvidet dit netværk og værktøjer til at bruge din faglighed i erhvervslivet
 • Afprøve dine kompetencer fra studiet i praksis
 • Større faglig stolthed, selvbevidsthed og handlemod
 • Mulighed for at skabe ny værdi, og få nye indsigter i projektsamarbejdet med en virksomhed
 • Gå-på-mod til at give sig i kast med nye udfordringer fremadrettet

Forløbet er i år støttet af DM og Tuborgfondet

Inden du tilmelder dig

 • Info-event i ultimo november/start december om det nye SPE-forløb. Her får du information om virksomhederne og forløbet, samt svar på de spørgsmål, du må brænder inde med
 • Forløbet strækker sig fra ultimo januar med kick-off-eventet til start juni med den afsluttende inspirationsaften
 • Vi fra HIE sammensætter teams á ca. 3 studerende efter kick-off eventet via jeres prioriteter over virksomheder
 • Du skal være bachelor- eller kandidatstuderende (min. 3. sem. bachelor) på Arts, Aarhus Universitet
 • Selve projektsamarbejdet strækker sig over 4 måneder fra primo februar til ultimo maj
 • Du bruger cirka 3-5 timer ugentligt til projektsamarbejdet, som planlægges med virksomheden

 

 

Når du har tilmeldt dig

 • I aftaler selv med virksomheden, hvordan projektet afsluttes i maj måned – et produkt, en rapport, et oplæg etc.?
 • Efter din gruppe sammensat, er det op til jer at forventningsafstemme jeres forløb med virksomheden.
 • Arrangementerne, events og workshop vil komme op som begivenheder på Facebook.
 • I februar og marts bliver der afholdt spændende workshops for faglig sparring og udvikling af dine kompetencer, så du har værktøjer til at gå i gang med projektet
 • I har rig mulighed for at få vejledning og sparring under hele forløbet, både af fagpersoner og HIE-medlemmer.

 

Men vigtigst af alt: Du skal være nysgerrig på at afprøve din faglighed, og du må ikke være bange for at begå fejl! Husk på, det er DIT læringsforløb med rig mulighed for at tage ejerskab og præge det ift. ambitioner og lyst.

Tidligere projektkataloger

Læs om projekterne fra de tidligere forløb af Smag på Erhvervslivet.

null